© Perheterapia Heli Luukkainen Tmi 2013

Terapiaa arjessa selvyitymiseen

Luento– ja keskusteluryhmät

Olen pitänyt erilaisia luentotilaisuuksia ja vetänyt keskusteluryhmiä yrityksille ja erinlaisissa elämäntilanteissa painiskeleville henkilöille. Näissä tilaisuuksissa pyritään aina yhdessä löytämään...

Luento– ja keskusteluryhmät

Perheterapia Heli Luukkainen Tmi