© Perheterapia Heli Luukkainen Tmi 2013

Elämässä tulee monesti vastaan yllättäviä murheita, joiden kanssa yksinään painiskelu saattaa johtaa tunteiden umpikujaan ja syvään masennukseen. On tärkeätä että ajoissa löytää jonkun jonka kanssa voi käydä asiat läpi.

Kun lapsi syntyy niin muodostuu perhe, tämä on monesti ehkä upein kokemus meidän elämässämme. Lapsi tuo kuitenkin vastuuta ja syntyy paljon muitakin haasteita ja vastakkainasettelua. Perheen hyvinvoinnista tulee huolehtia.

Yksilöpsykoterapia

Perheterapia

Parisuhde on parhaimmillaan suunnaton onnen ja voiman lähde, mutta arkipäivään kuuluvat myös ikävät vastoinkäymiset, jotka saattavat ajan myötä kärjistyä. Asiantuntijan avulla voidaan nämä tilanteen monesti jopa ennalta ehkäistä.

Paripsykoterapia

Psykoterapiaa arjessa selviytymiseen

Terapiat

Perheterapia Heli Luukkainen Tmi

EDMDR-terapia

EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista

Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

 

EMDR– menetelmä on hoitosuunnitelman osana käytetty terapeutin työväline.

Menetelmän perustana on asiakkaan omat elämänkokemukset sekä kyky ja halu kohdata kokemuksiinsa liittyviä vaikeita tunteita.

EMDR-menetelmä antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen.

Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa.

EMDR-terapiassa suositeltava minimi käyntimäärä on viisi käyntikertaa

http://www.emdr.fi

DKT terapia

DKT (Dialektinen käyttäytymisterapia) on tavoitteellista hoitoa. Kokonaistavoitteena on se, että asiakas oppii rakentavampia keinoja säädellä tunteitaan ja oppii tulemaan tunteidensa kanssa toimeen niin, että voi rakentaa itselleen mielekkään elämän.

DKT:ssa on olennaista jatkuva työskentely tunteiden kanssa. Tunteita opetellaan tunnistamaan, nimeämään ja ymmärtämään. Opetellaan sallimaan niitä ja viestittämään itselle niiden mielekkyys (itsevalidaatio). Opetellaan myös arvioimaan, milloin tunteiden mukaan on viisasta toimia, milloin ei. Tarvittaessa harjoitellaan toimimaan vastoin kuin tunne yllyttää. Biologista tunnehaavoittuvuutta vähennetään muokkaamalla elintapoja.

Vuorovaikutustaitoja opeteltaessa harjoitellaan mm. taitavaa pyytämistä ja kieltäytymistä, ihmissuhteiden luomista ja ylläpitämistä sekä itsekunnioituksen säilyttämistä.

Lähde: www.dkt-yhdistys.fi