© Perheterapia Heli Luukkainen Tmi 2013

Terapiaa arjessa selvyitymiseen

EMDR terapia

EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR– menetelmä on hoitosuunnitelman osana käytetty terapeutin työväline.

Menetelmän perustana on asiakkaan omat elämänkokemukset sekä kyky ja halu kohdata kokemuksiinsa liittyviä vaikeita tunteita.

EMDR-menetelmä antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen.

Muutokset tapahtuvat mielikuvissa, tunteissa, kehossa ja uskomuksissa.

EMDR-terapiassa suositeltava minimi käyntimäärä on viisi käyntikertaa

http://www.emdr.fi

 

 

EMDR terapia eli silmänliiketerapia

Perheterapia Heli Luukkainen Tmi