© Perheterapia Heli Luukkainen Tmi 2013

Yhteys työn, perheen ja itsensä kanssa muodostaa saumattoman kokonaisuuden. Ongelma yhdellä alueella heijastuu usein toisaalle. On tärkeätä puuttua ajoissa työn aiheuttamiin ongelmiin.

Työnohjaus

Psykoterapiaa arjessa selviytymiseen

Palvelut

Yksilöpsykoterapia, Paripsykoterapia ja Perheterapiat sekä EMDR terapia.  Eri terapiamuotoja käytetään erilaisten elämäntilanteiden auttamiseksi.

Lapsen kasvaessa myös hänen luonteensa, tapansa, ystävät ja ongelmat muuttuvat. Vanhempien on joskus haastavaa löytää oikeat toimintatavat ja voimavarat.

Olen pitänyt erilaisia luentotilaisuuksia ja vetänyt keskusteluryhmiä yksinhuoltajille ja erilaisissa elämäntilanteissa painiskeleville henkilöille sekä työhyvinvointiin ja  jaksamiseen liittyviä koulutus– ja luentotilaisuuksia

Terapiat

Luento– ja keskusteluryhmät

Vanhempainohjaus

Perheterapia Heli Luukkainen Tmi