© Perheterapia Heli Luukkainen Tmi 2013

Yhteys työn, perheen ja itsensä kanssa muodostaa saumattoman kokonaisuuden. Ongelma yhdellä alueella heijastuu usein toisaalle. On tärketä puuttua ajoissa työn aiheuttamiin ongelmiin...

Työnohjaus

Terapiaa arjessa selvyitymiseen

Palvelut

Yksilö-, Pari– ja Perheterapiat sekä EMDR terapia. Lähtökohtaisesti ratkaisukeskeinen terapia. Eri terapiamuotoja käytetään erinlaisten elämäntilanteiden auttamiseksi...

Lapsen kasvaessa myös hänen luonteensa, tapansa, ystävät ja onglemat muuttuvat. Vanhempien on joskus haastavaa löytää oikeat toimintatavat ja voimavarat. Vanhempainohjaus...

Vaativissa yksilö-, pari-, perhe– ja ryhmäterapiaistunnoissa saattaa olla tarpeen useampi terapeutti, jolloin ammattilaiset voivat konsultoida toisiaan. Myös terapia koulutusta...

Olen pitänyt erilaisia luentotilaisuuksia ja vetänyt keskusteluryhmiä yksinhuoltajille ja erinlaisissa elämäntilanteissa painiskeleville henkilöille. Näissä tilaisuuksissa pyritään aina yhdessä löytämään...

Terapiat

Luento– ja keskusteluryhmät

Konsultointi ja koulutus

Vanhempainohjaus

Perheterapia Heli Luukkainen Tmi